Αρχική » Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως: Ενημέρωση για την συγκέντρωση χρημάτων για τους πυροπλήκτους