Αρχική » Πειραιώς Σεραφείμ: ««Η μοναδική αξία είναι η κρίση του Θεού»