Αρχική » πρόεδρος του Χριαστιανοδημοκρατικού Κομματος και ανεξάρτητος βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος