Του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ


Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και η θεολογία της Αποκαλύψεως για τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι, ότι ο επί του Σταυρού θάνατος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η λυτρωτική θυσία Του θα είναι το κέντρο της αιώνιας λατρείας των σεσωσμένων· Διαπιστώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης· «Και ναόν ουκ είδον εν αυτή· ο γαρ Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ ναός αυτής εστι, και το αρνίον» (Αποκαλύψεως κα´ 22).

Στον ουρανό, τον κατ’ εξοχήν χώρο λατρείας του Θεού, δεν υπάρχει ναός. Επειδή ο ίδιος ο Παντοκράτορας Θεός είναι ο ναός της Εκκλησίας των σεσωσμένων ανθρώπων κατά τον λόγο Του «καγώ εισδέξομαι υμάς» (Β´ Κορινθίους στ´ 17) και η μόνη λατρεία είναι για τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού.

Αυτή τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού βιώνουμε μυστικά, όταν τελούμε στη γη τη Θεία Λειτουργία.

Ο επί σταυρού λυτρωτικός θάνατος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα είναι το περιεχόμενο της αιώνιας υμνωδίας μας.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει και ακούει από τον ουρανό την αιώνια υμνωδία των σεσωσμένων που αντηχεί στον ουρανό και την καταγράφει (Αποκαλύψεως ε´ 6-14).

Οι άνθρωποι στην γη ψάλλουν πολλούς ύμνους και με ποικιλία μουσικής. Πάντοτε θα συνθέτουν νέους ύμνους για να εκφράσουν όλη την ευχαριστία τους και τη λατρεία τους στον Κύριο της δόξης.

Αυτό θα συμβαίνει μέχρις ότου όλοι θα ψάλλουν έναν καινούργιο ύμνο, την καινή ωδή που απευθύνεται σ’ Εκείνον που «εσφάγη και ηγόρασεν τω Θεώ ημάς εν τω αίματί Του» (Αποκαλύψεως ε´ 9).

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ανατρέπει τις μάταιες αντιλήψεις εκείνων που πολεμούν τον Ιησού Χριστό, το ευαγγέλιό Του, την εκκλησία Του, τους μαθητές Του, φανερώνοντας προφητικά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος τον θρίαμβο του Σταυρωθέντος Ιησού Χριστού, για να μη δειλιούν οι πιστοί και να μην εγκαταλείπουν τον πνευματικό αγώνα τους, όσο οδυνηρές και αν είναι οι δοκιμασίες της ζωής, όσο ανελέητος κι αν είναι ο πόλεμος της αμαρτίας κατά των πιστών, κατά της Εκκλησίας. Ενας θα δοξάζεται αιώνια, ο Νικητής του θανάτου, ο Ιησούς Χριστός.

Ο επί σταυρού θάνατος του Υιού του Θεού θα είναι η πηγή της ζωής στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Ο άνθρωπος διψά για την αληθινή ζωή. Επιθυμεί να ζήσει αυθεντικά κατά Θεόν. Λαχταρά να κορέσει τη δίψα του για ζωή, σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Πολλοί όμως απατώνται εδώ στην γη και μένουν διψασμένοι με την ψευδαίσθηση ότι ζουν. Είναι οι πεινώντες και διψώντες κατά τον λόγο του Κυρίου, «οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην» (Ματθαίου ε´ 6).

Στον ουρανό όμως υπάρχει ποταμός που το νερό του λάμπει όπως το κρύσταλλο και πηγάζει από τον θρόνο του σταυρωμένου Κυρίου Ιησού Χριστού. «Αύτη δε εστιν η αιώνιος ζωή» (Ιωάννου ιζ´ 3) που προσφέρθηκε από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Απ’ αυτόν τον ποταμό της ζωής αρδεύονται οι πιστοί, και όταν ζουν στην γη κατά την παρούσα ζωή και στην αιωνιότητα (Αποκαλύψεως κβ´ 1-5).

Απ’ αυτή τη θυσία θα τρέφονται αιώνια οι πολίτες εκείνης της αιώνιας πόλεως.

Ο σταυρωμένος Κύριός μας Ιησούς Χριστός θα κυβερνά αιώνια. Με τη δύναμη του σταυρικού Του θανάτου αναγνωρίσθηκε αιώνιος βασιλέας και κυβερνήτης.

Στην βασιλεία του Θεού θα καταργηθεί πάσα αρχή και εξουσία εγκόσμια. Ενας θα βασιλεύει και θα κυβερνά.

Η αήττητη και νικητήρια δύναμη της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και οι πιστοί, θα νικήσουν τον διάβολο και την αμαρτία του θανάτου.

Αυτός που εξήλθε στον Γολγοθά «νικών και ίνα νικήση» (Αποκαλύψεως στ´ 2) είναι ο Νικητής που υπόσχεται νίκες και έπαθλα σε όλους τους νικητές μαθητές Του, όπως αναφέρεται στους Αγγέλους των επτά Εκκλησιών της Αποκαλύψεως.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός οδηγήθηκε στην επίγεια ζωή Του ως άκακο πρόβατο στην σφαγή, για να χαρίσει αιώνια λύτρωση και δόξα σ’ όσους πιστέψουν σ’ Αυτόν και εφαρμόσουν στη ζωή τους τη διδασκαλία Του. Αλλά αυτή η ακακία θα μεταβληθεί σε αδυσώπητη εναντίωση στην αιωνιότητα, που θα στρέφεται κατ’ εκείνων που περιφρόνησαν και αρνήθηκαν τη σωτηρία του ή και πολέμησαν την Εκκλησία, που είναι η κιβωτός της σωτηρίας.

Το αρνίο είναι σύμβολο πραότητας, ανεξικακίας και ταπεινώσεως. Ομως στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει την εναντίωση του Εσφαγμένου Αρνίου, του Σταυρωθέντος Κυρίου κατά της άπιστης και αντίθεης ανθρωπότητας. Σ’ αυτό το σύμβολο της ακακίας θα συντρίβονται όσοι αγάπησαν και υπηρέτησαν την ματαιότητα της αμαρτίας (Αποκαλύψεως στ´ 12-17).

Αυτή η εναντίωσή Του θα τρομάζει τους βασιλείς της γης, τους μεγιστάνες και τους χιλιάρχους, τους πλουσίους και τους ισχυρούς και κάθε δούλο και κάθε ελεύθερο‧ θα τους αναγκάσει να τραπούν σε φυγή και να ζητήσουν καταφύγιο στα σπήλαια τη γης και να λένε στις πέτρες (Αποκαλύψεως στ´ 17).

Γι’ αυτό φροντίστε να ζήσετε στη ζωή σας και στην αιωνιότητα με τον Σταυρωμένο Κύριο Ιησού Χριστό.