Του Πρωτοπρεσβύτερου Γεώργιου Βαμβακίδη, Γενικού Αρχ. Επιτρόπου Ι.Μ. Ζιχνών και Νευροκοπίου

 

Τις προηγούμενες μέρες δημοσιεύτηκε δελτίο Τύπου του ΙΣΚΕ με το οποίο ενημερώνονταν οι κληρικοί για την «απελευθέρωση» των εφάπαξ για τα οποία είχαν υποβάλει αίτηση και τα οποία είχαν δεσμευτεί από τον Αύγουστο του 2014. Η παραπάνω είδηση θεωρήθηκε από πολλούς ως θετική και ευχάριστη εξέλιξη.

Ομως το θέμα δεν είναι η κανονική και αυτονόητη καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων των δικαιούχων κληρικών, οι οποίοι είχαν υποβάλει τα δικαιολογητικά τους έγκαιρα και κανονικά. Το σοβαρότερο και αρνητικότατο θέμα για τους κληρικούς είναι η κατάργηση του Νόμου 3232/2004. Οι κληρικοί, δυστυχώς, χάνουν ένα μεγάλο προς το συμφέρον τους επίτευγμα που είχαν επιτύχει όλα τα Δ.Σ. του ΙΣΚΕ, δηλαδή την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος πρόωρα και ανεξάρτητα από τη συνταξιοδότησή τους. Σύμφωνα με τον Νόμο 3232/2004, όποιος κληρικός είχε συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του και είχε τουλάχιστον 15 έτη ενεργού ασφαλιστικής υπηρεσίας δικαιούνταν την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος για τα δεδουλευμένα χρόνια υπηρεσίας του. Μετά τη συνταξιοδότησή του (70ό έτος ηλικίας και 35 έτη υπηρεσίας) λάμβανε από το ΤΠΟΕΚΕ για τα χρόνια από την ημέρα που είχε λάβει το εφάπαξ μέχρι τη συνταξιοδότησή του την επιστροφή φόρων. Από το 2004 μέχρι και πρόσφατα πόσοι κληρικοί μας δεν ωφελήθηκαν λαμβάνοντας πρόωρα το Εφάπαξ ανακουφίζοντας από οικονομικές δυσκολίες τις οικογένειές τους;

Έρχεται τώρα ο υπουργός, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του ΙΣΚΕ, εφαρμόζοντας τη μνημονιακή πολιτική, καταργεί τον ως άνω νόμο, και επαναφέρει την εξέλιξη των Εφάπαξ στην προγενεστέρα κατάσταση. Δηλαδή, ο κάθε κληρικός θα λαμβάνει το μειωμένο πλέον Εφάπαξ μετά τη συνταξιοδότησή του. Αν υπάρχει βέβαια ακόμη.

Αντί λοιπόν να εστιάσουμε στο ως άνω αρνητικό αποτέλεσμα για τα βιοποριστικά θέματα, εμείς χαιρόμεθα γιατί θα καταβληθούν κανονικά τα εφάπαξ των κληρικών εκείνων που υπέβαλαν δικαιολογητικά μέχρι τον Μάιο του 2016. Δηλαδή όσοι υπέβαλαν αιτήσεις από τον Μάιο του 2016 και μέχρι τη δημοσίευση του νέου νόμου τι πρέπει να κάνουν; Δεν είναι άδικο γι’ αυτούς; Να χάνουν για έναν και δύο μήνες το εφάπαξ βοήθημα; Γιατί έτσι, απλά, και όχι δυναμικά δεν υπήρξε μία αντίδραση γι’ αυτήν την κατάφωρη αδικία εις βάρος των κληρικών;

Γιατί έτσι, ελαφρά τη καρδία, προσπερνούμε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, που αφορά στην καταπάτηση, την καταστρατήγηση και, γιατί όχι, την περιφρόνηση των δίκαιων και δυναμικών αγώνων και αιτημάτων των κληρικών που κατόρθωσαν μετά από πολλά χρόνια να ικανοποιήσουν τα Δ.Σ. του ΙΣΚΕ εκείνων των εποχών; Πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα, δηλαδή για το ότι μας καταβάλλουν κανονικά τα Εφάπαξ όλων όσα εκκρε-μούσαν από τον Αύγουστο του 2014 - αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει κανονικά και έγκαιρα. Εμείς απλώς εφησυχάζαμε στις δικαιολογίες του τύπου «δεν ολοκληρώθηκαν οι αναλογιστικές μελέτες σύμφωνα με τον νέο νόμο, γι’ αυτό καθυστερούν τα Εφάπαξ».

Ποια ήταν η αντίδρασή μας σε αυτήν την καθυστέρηση; Ποια προσφυγή κατατέθηκε για τη μη εφαρμογή των αυτονοήτων; Δυστυχώς, και πάλι οι κληρικοί -όσοι δηλαδή κόπτονται πραγματικά- θα αγωνίζονται για να εφαρμόζονται και σε εμάς τα δίκαια και τα αυτονόητα. Ο Άγιος Θεός να μας έχει καλά, για να ελπίζουμε -κυρίως οι νεότεροι- να αντέξουμε μέχρι τα 70, μήπως και μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς τα άνεργα παιδιά μας.