Και η Επιτροπής Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών ενέκρινε την μετονομασία του Δήμου Καλαμπάκας, σέ Δήμο Μετεώρων. Την εξέλιξη χαιρέτισε και η Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων με σχετική της ανακοίνωση:

"Τα Άγια Μετέωρα, με τούς ασκητικούς αγώνες των Οσίων Μετεωριτών Πατέρων, έχουν καθιερωθεί σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο, ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα μοναστικού βίου. Η πνευματικότητα των πατέρων, η αρχιτεκτονική των Μονών και η ανάπτυξη όλων των τεχνών με βάση την ορθόδοξο πίστη, σέ συνδυασμό με το Γεωλογικό φαινόμενο των βράχων, έχουν καταστήσει τα Μετέωρα, ως ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.

Τα Άγια Μετέωρα αποτελούν την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας και την βαριά κληρονομιά μας. Είμαστε πεπεισμένοι, πώς η μετονομασία του Δήμου μας, σέ Δήμο Μετεώρων, θα αποτελέσει θετικό μοχλό ανάπτυξης, όχι μόνο για την πόλη της Καλαμπάκας, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή μας.

Συγχαίρουμε, όλους, όσους συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του σκοπού, με την διαβεβαίωση, ότι ἡ Ιερά Μητρόπολή μας, θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στην πνευματική και στην εν γένει ανάπτυξη του Δήμου μας."