Του Κώστα Τζίμα

Να μην αποβληθούν από τα σχολεία οι Τρεις Ιεράρχες ζητά η Ιερά Σύνοδος με επιστολή της, την οποία έστειλε πριν από λίγες μέρες προς τον υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου.

Η Σύνοδος, με αφορμή την καθιέρωση της εορτής των Τριών Ιεραρχών ως αργίας, ζητά να τιμώνται οι τρείς άγιοι ουσιαστικά και όχι να απολαμβάνουν οι μαθητές μία ακόμη αργία. Και εξηγούν: «Τούτο δυστυχώς, θα οδηγήσει εις την παραγματοποίησιν όσων εφοβήθη ο μεγάλος Ελληνας ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης: “Θα είναι πολύ λυπηρό, αν σε λίγα χρόνια ένα Ελληνόπουλο με ρωτήσει όπως ένας μικρός Γάλλος, όταν του έδειξα ένα μωσαϊκό της Μονής της Χώρας που παριστάνει τον Χριστό: Qui est ce monsieur” (ποιός είναι αυτός ο κύριος;)».

Στην επιστολή η Σύνοδος αναφέρει: «Εις τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμον περιλαμβάνεται και διάταξις εις την οποίαν ορίζεται ότι η Εορτή των Τριών Ιεραρχών δια τα σχολεία της Πρωτοβαθμίου εκπαιδεύσεως  θεωρείται πλέον ως αργία και τούτο προκειμένου να εναρμονισθεί ο εορτασμός με τα σχολεία της Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως, δια τα οποία ισχύει η αργία…

Ενώ, όμως, εχαρακτηρίσθη δι’ όλα τα σχολεία η 30ή Ιανουαρίου ως ημέρα αργίας, εν τούτοις εξακολουθεί νη μην υπάρχει εναρμόνισις ως προς τον τρόπον εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, εφ’ όσον, δια μεν τα σχολεία της Πρωτοβαθμίου Εκπαιδεύσεως  προβλέπεται εκκλησιασμός “κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφ’ όσον οι συνθήκες το επιτρέπουν”, δια δε τα σχολεία της Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως δεν προβλέπεται εκκλησιασμός , παρά μόνον πραγματοποίησις εκδηλώσεων κατά την παραμονήν της εορτής. Παραμένει, ως εκ τούτου, ο διαχωρισμός ως προς τον τρόπον εορτασμού μεταξύ Πρωτοβαθμίου και Δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως».

Τα μέλη της Συνόδου και από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν έγιναν γνωστές οι προθέσεις του υπουργείου, είχαν αντιδράσει, εκτιμώντας ότι μια σημαντική γιορτή για τα σχολεία, μετατρέπεται σε μια κοσμική εκδήλωση: «Η εορτή των τριών τούτων μεγάλων διδασκάλων και σπουδαίων εκκλησιαστικών ανδρών θεωρείται πλέον μια ακόμη κοσμική αργία, άνευ εκκλησιαστικού χαρακτήρος, με άμεσον κίνδυνον να γίνει πραγματικότης εκείνο δια το οποίον η Ιερά Σύνοδος εγκαίρως από του έτους 2013, είχεν επισημάνει εις τον προκάτοχόν σας, τότε υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνον Αρβανιτόπουλον: «…να φτάσουμε στο σημείο, εντός ολίγων ετών, τα παιδιά μας να έχουν αργία την 30ήν Ιανουαρίου, χωρίς να γνωρίζουμε τον λόγον».

Σε ειδική αναφορά για τους Τρείς Ιεράρχες, η Σύνοδος αναφέρει: «Θα αναγνωρίσετε και υμείς όμως, κύριε υπουργέ, και υπο την ιδιότητά σας ως πανεπιστημιακού διδασκάλου, ότι ο ιερός Χρυσόστομος, ο μέγας Βασίλειος και ο άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, οι τρείς αυτοί οι μέγιστοι Φωστήρες και Διδάσκαλοι της Οικουμένης, δεν είναι δυνατόν να εγκλωβισθούν εις το περιθώριον αορίστων ιστορικών αναμνήσεων, διότι η αλήθεια την οποίαν υπηρέτησαν και εδίδαξαν, δεν εχάθη εις την ροήν της ιστορίας. Οσοι διακονούμεν την Παιδείαν και τα παιδιά μας, οφείλομεν διαρκώς να ατενόζωμεν εν ειλικρινεία και εντιμότητι της ιεράς μορφάς των Τριών Ιεραρχών, διά  να συνεισητοποιλησωμεν ότι αποτελούν αυθεντικά πρότυπα ζωής δι’ άπαντας και ιδιαιτέρως διά τους νέους μας…».

Κλείνοντας την επιστολή της προς τον κ. Γαβρόγλου, η Σύνοδος εκφράζει την ανησυχία της «ότι με τον χαρακτηρισμόν της ημέρας των Τριών Ιεραρχών ως αργίας, δίχως την πρόβλεψιν συγκεκριμένων τρόπων εορτασμού, εις τους οποίους ασφαλώς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ο εκκλησιασμός όλων των μαθητών, σύνολη η εκπαιδευτική κοινότης, εκπαιδευτικοί και κυρίως μαθητές, θα παύσουν να θεωρούν  τους Τρείς Ιεράρχες ως προστάτες της Παιδείας, δεν θα προαγματοποιούν εορταστικάς εκδηλώσεις, ούτε ασφαλώς εκκλησιασμόν, αλλά όλοι θα μείνουν να απολαμβάνουν μίαν επιπλέον αργίαν».

Το θέμα του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών είχε απασχολήσει και παλαιότερα την Ιεραρχία, μετά την απόφαση του υπουργείου να καθιερωθεί ως αργία και για τα δημοτικά σχολεία η εορτή των Τριών Ιεραρχών. Αντιδράσεις είχαμε και από την Εκκλησία της Κρήτης.