Του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου

«Τα πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια», ψάλλει η αγία Εκκλησία μας, κατά την λαμπράν και ολόφωτον νύκτα της Αναστάσεως, όπου «έαρ μυρίζει και καινή κτίσης χορεύει». Μετά τον δριμύ χειμώνα της αγωνίας και της έμπονης αλλά λυτρωτικής πορείας προς τον Σταυρό, η Εκκλησία μας καλεί όλους να εορτάσουμε την μεγαλειώδη νίκη του αναστάντος Χριστού κατά του θανάτου, της φθοράς και του διαβόλου. Η λαμπροτάτη εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου μας, η «καλλίστη και περιφανεστέρα» εορτή της πίστεώς μας, ξεπερνά σε δόξα και μεγαλείο όλες τις άλλες εορτές, «όσον αστέρας, ήλιος» (Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος). Η Ανάσταση του Κυρίου, το Πάσχα της χάριτος, αγιάζει τους πιστούς και φωτίζει τα σύμπαντα. Η κορυφαία αυτή εορτή της πίστεώς μας, σηματοδοτεί την υπαρξιακή ανακαίνιση της ανθρωπίνης φύσεως, την ανάπλαση του ανθρωπίνου γένους και τη φανέρωση της καινής κτίσεως.

Ο Κύριος Ιησούς ανέστη ολόφωτος και δεδοξασμένος εκ του τάφου και συνανέστησε φιλανθρώπως παγγενή τον εκπεσόντα Αδάμ. Ο αφεγγής Αδης στη συνάντησή του με τον ολόφωτον ήλιον της ζωής, Ιησούν Χριστόν, επικράνθη και καταργήθηκε. Αυτό το πολυτίμητο δώρο της θείας αγάπης, η Ανάστασις, κατέστη κοινό κτήμα όλης της ανθρωπότητος. Για μεν τους «φίλους και συνοδοιπόρους του Χριστού» είναι ανάστασις ζωής και χαράς ατελευτήτου, για δε τους εναντίους και ραθύμους, ανάστασις κρίσεως και αυτοκαταδίκης. Το μέγα θαύμα της αγίας Αναστάσεως καταλαμπρύνει τον κόσμο, ορατό και αόρατο, με το ανέσπερο φως της θεότητος. Ο Αναστάς Κύριός μας, η αέναος πηγή της αρρήτου αυτής ευλογίας καινοποιεί και ζωογονεί τα σύμπαντα. Με την εκ νεκρών θεοπρεπή έγερσίν Του, ο νέος Αδάμ, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, φανερώνει τη νίκη Του κατά του θανάτου, καταργεί το κράτος του διαβόλου, κατακρίνει την αμαρτία και γίνεται ο ίδιος πρωτότοκος εκ των νεκρών, η ευλογημένη αρχή των κεκοιμημένων, το «αιώνιο Πάσχα» του ανθρώπου, η οδός προς την όντως ζωή, η απαρχή της καινής κτίσεως, η θύρα της σωτηρίας, η πηγή της αναστάσεως.

Η αγία Ορθόδοξος Εκκλησία, μας προσκαλεί όλους μας να εορτάσουμε με πνευματική χαρά και ευφροσύνη την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η αγία Πασχαλινή εμπειρία προσφέρει από τώρα τη μέθεξη της χάριτος της νέας εν Χριστώ ζωής, που ο Κύριός μας προσφέρει μέσα από τη ζωή και τα θειότατα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Το ελπιδοφόρο μήνυμα «Χριστός Ανέστη» γίνεται για την προσωπική ζωή του καθενός μας παιάνας νίκης και δυνάμεως, κάλεσμα για κοινωνία πίστεως, ζωής, αιωνιότητος, σωτηρίας. Η Ανάσταση του Κυρίου ως ιστορικό γεγονός συνετελέσθη μεν σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, ως βίωμα όμως πνευματικό και εκκλησιαστικό, δυνατότητα και ποιότητα ζωής, γίνεται μεθεκτό μέσα από την πίστη και το ήθος της αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που είναι και ονομάζεται η Εκκλησία της Αναστάσεως. Η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού διανοίγει τον ορίζοντα της αιωνιότητας, θεμελιώνει μία νέα προοπτική στην ανθρώπινη ζωή, η οποία ξεπερνά την ίδια την ιστορία και οδηγεί στην πληρότητα της  ζωής, της ελευθερίας και της χαράς. Με την εκ νεκρών πανένδοξη και αυτεξούσια έγερσή Του ο Κύριός μας «ντύνει» το ανθρώπινο γένος συνολικώς με τη δόξα, την ευπρέπεια, το κάλλος και την προοπτική της αναστάσεως. Ολα γέμισαν με φως και χαρά με την Ανάσταση του Χριστού. Πάνω σ’ αυτό το μοναδικό για την ανθρώπινη ιστορία λυτρωτικό γεγονός έχει στερεωθεί ακλόνητα ο ορατός και ο αόρατος κόσμος. Μέσα στην αναστάσιμη αυτή λαμπρότητα, η καρδιά μας ας πλατυνθεί, για να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε «τον Χριστόν και τη δύναμιν της αναστάσεως Αυτού» (Φιλ. 3, 10). Ας γεμίσει η ψυχή μας με την ομορφιά της ελπίδος που χαρίζει στη ζωή μας πλουσίως η θεοπρεπεστάτη Ανάστασή Του! Ας εμπιστευθούμε τον εαυτόν μας σε Εκείνον, ο Οποίος είναι «η ανάστασις και η ζωή», «το φως και η αλήθεια», η συγγνώμη και η καταλλαγή.