Του Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ

Η διδασκαλία του Κυρίου Ιησού Χριστού έχει επηρεάσει τη ζωή μας. Οι κανόνες που διεμόρφωσαν τον πολιτισμό μας και διέπουν τις αντιλήψεις μας, στηρίζονται στις αρχές του ευαγγελίου του Χριστού, που δίδαξε και έθεσε τους νόμους της ζωής των μαθητών Του.

Στην παρούσα συγκυρία, κρίνουμε ότι συμβάλλει στη σωστή αξιολόγηση συμπεριφορών, πρακτικών και διακηρύξεων να υπενθυμίσουμε μερικές βασικές αρχές, που αποτελούν την πεμπτουσία του Χριστιανισμού.

1. Πρώτη αρχή είναι η αξία του ανθρωπίνου προσώπου και ο σεβασμός του, που απορρέει από την πίστη των μαθητών του Ιησού Χριστού, ότι ο άνθρωπος αποτελεί εικόνα του Θεού, που τη φόρεσε και ο Υιός του Θεού όταν ενανθρώπησε και ότι έχει προορισθεί να ενωθεί με τον Θεό.

2. Δεύτερη αρχή είναι ο σεβασμός της ανθρωπίνης ζωής, που είναι δώρο του Θεού καί  προσφέρεται μόνο από τον Θεό. Αυτό τό δώρο ουδείς επιτρέπεται να το αφαιρέσει, να το προσβάλλει, να το κακοποήσει, ούτε κι εκείνος που το λαμβάνει.

3. Τρίτη αρχή είναι η αναγνώριση του αυτεξουσίου και της ελευθερίας της βουλήσεως του ανθρώπου. Ουδείς καταναγκασμός ή βιασμός έμμεσος ή άμεσος επιτρέπεται να επιβάλλεται στον άνθρωπο για οποιονδήποτε λόγο.

4. Τετάρτη αρχή η δυνατότητα της σωτηρίας που προσφέρεται σ’ όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Ουδείς αποκλείεται από τη δωρεά του Θεού, παρά μόνον εξ ιδίας προαιρέσεώς του όταν απορρίπτει την προσφερομένη σωτηρία.

5. Πέμπτη αρχή η κατάργηση πάσης αφορμής διαιρέσεως των ανθρώπων (εξ αιτίας του φύλου, της καταγωγής, της κοινωνικής θέσεως, της εθνότητός τους (Προς Γαλάτας γ’ 28).

6. Εκτη αρχή η αλληλεγγύη των ανθρώπων για να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των ενδεών και πασχόντων, εφ’ όσον ο Κύριος ταύτισε τον ευατό Του με τον πεινασμένο, τον διψασμένο, τον άστεγο, τον φυλακισμένο, τον ασθενή, τον ξένο (Ματθαίου κε’ 40).

7. Εβδομη αρχη η εθελοντική προσφορά υπηρεσίας σύμφωνα με το παράδειγμα του Κυρίου που δίδαξε, όταν ένιψε τα πόδια των Μαθητών του, ότι εξυψώνεται ενώπιόν Του όποιος υπηρετεί τους άλλους στις πιό ταπεινές τους ανάγκες και όχι όποιες κατέχει αξιώματα και θέσεις εξουσίας (Ιωάννου ιγ’ 14,  Ματθαίου κ’ 25-28, Λουκά κβ’ 24-27).

8. Ογδοη αρχή η κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, που πρέπει να ρυθμίζεται ελεύθερα και αβίαστα από τον καθένα μαθητή του Ιησού Χριστού, που οφείλει να μοιράζεται τα αγαθά του με τους συνανθρώπους του, ώστε να επικρατήσει ισότητα (Β’ Πρός Κορινθίους η’ 11-15).

9. Ενάτη αρχή είναι η αγάπη πρός όλους, που είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των μαθητών του Ιησού Χριστού  (Ιωάννου ιγ’ 34-35).

10. Δεκάτη αρχή είναι η συγχωρητικότητα και η ανοχή. Οπως ο Κύριος συνεχώρησε τους υβριστές και βασανιστές Του, που Τον σταύρωσαν και Τον θανάτωσαν, έτσι και οι μαθητές Του οφείλουν να συγχωρούν τους εχθρούς τους και να προσεύχονται γι’ αυτούς κατα την προτροπή Του «αγαπάτε τους εχθρούς υμών» (Ματθαίου ε’ 44 καί στ’ 14).

11. Ενδεκάτη αρχή η καταλλαγή και η συμφιλίωση μεταξύ των μαθητών Του προς λύσιν πάσης εχθρότητας (Ματθαίου ε’ 24).

12. Δωδεκάτη αρχή η ενότητα όλων των ανθρώπων, όπως διατυπώθηκε από τον απόστολο Παύλο «Εποίησέ τε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικείν επί παν το πρόσωπον της γης» (Πράξεων ι’ 26).

Οι αρχές αυτές διαμορφώνουν το ήθος των μαθητών του Ιησού, πού οφείλουν να τις τηρούν για να διατηρούν το δικαίωμα να φέρουν το όνομα του Χριστού, να ονομάζονται δηλαδή Χριστιανοί.