Του Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ

Στα ἱερά εὐαγγέλια ἀναφέρονται παραδείγματα ἀνθρώπων πού δέχθηκαν τήν θεία πρόσκληση, ἀνταποκρίθηκαν σ’ αὐτή καί ἀφιερώθηκαν μέ μετάνοια καί πίστη στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

Ἀναφέρονται ὅμως παραλλήλως καί περιπτώσεις ἄλλων πού ἀπέρριψαν τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως οἱ περιπτώσεις:

α΄ Τῶν Γεργεσηνῶν (Ματθαίου η΄ 28-34)

  Ὅταν οἱ κάτοικοι τῶν Γεργέσων πληροφορήθηκαν τό θαῦμα πού ἐπετέλεσε ὁ Κύριος μας ἐλευθερώντας δύο δαιμονισμένους ἀπό τήν κακοποιό ἐξουσία τῶν δαιμόνων βγῆκαν ὅλοι μαζί νά συναντήσουν τόν Κύριο καί Τόν παρεκάλεσαν νά φύγει ἀπό τήν περιοχή τους, ἐπειδή μέ τό θαῦμα ζημιώθηκαν ἀπό τήν ἀπώλεια τῶν χοίρων πού κρημνίστηκε στήν λίμνη καί πνίγηκε.

  Οἱ Γεργεσηνοί ἐδίωξαν τόν Κύριο ἐπειδή ἔβλαψε τά ὑλικά συμφέροντά τους.

β΄ Τῶν Ναζαρηνῶν  (Μάρκου στ΄ 1-5).

 Κατά τήν διάρκεια τῆς πρώτης περιοδείας Του ὁ Κύριος ἐπισκέφθηκε μαζί μέ τούς Μαθητές Του τήν Ναζαρέτ πού μεγάλωσε. Πῆγε μέ τούς Μαθητές Του στήν Συναγωγή, πού ἦσαν συγκεντωμένοι οἱ πατριῶτες Του καί κατά τήν συνήθειά Του μίλησε στούς συγκεντρωμένους Ἰουδαίους.  Αὐτοί διερωτῶντο πῶς εἶχε τόση σοφία ὅταν δίδασκε; Πῶς ἔκανε θαύματα; Ἡ καταγωγή Του ἀπό φτωχή καί ἄσημη οἰκογένεια τούς ἐμπόδισε νά Τόν πιστέψουν. Ἐκεῖνος ἔμεινε κατάπληκτος ἀπό τήν ἀπιστία τους.

 Τόν εἶχαν ἀπορρίψει ἕνεκα τῆς ἄσημης καταγωγῆς Του.

γ΄ Ὁ Πιλᾶτος (Ἰωάννου ιη΄)

 Ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι ἀντιλήφθηκαν τήν πρόθεση τοῦ Πιλάτου νά ἀθωώσει  τόν Κύριο τοῦ ἔθεσαν τό δίλημμα ἤ νά καταδικάσει τόν Ἰησοῦ Χριστό σέ θάνατο, ὅπως τοῦ ζητοῦσαν ἐπίμονα ἤ θά τόν κατήγγειλαν στόν αὐτοκράτορα καί θά ἔχανε τό ἀξίωμα καί τήν δόξα τῆς ἐξουσίας του.

  Προτίμησε νά καταδικάσει τόν ἀθῶο γιά νά μή χάσει τήν δόξα τοῦ ἀξιώματός του.

δ΄ Οἱ Θεσσαλονικεῖς (Πράξεων ιζ΄ 1-9)

 Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐπισκέφθηκε τήν Θεσσαλονίκη γιά νά κηρύξει τό εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 Μερικοί Ἰουδαῖοι πού διαφωνοῦσαν μέ τό κήρυγμα του ἀναστάτωσαν τήν πόλη καί ἀνάγκασαν τόν ἀπόστολο Παῦλο νά φύγει κατευθυνόμενος πρός τήν Βέροια.

     Ὁ θρησκευτικός φανατισμός τους στάθηκε ἐμπόδιο νά πιστέψουν στόν Χριστό.

Οἱ Ἀθηναῖοι (Πράξεων ιζ΄ 33-34)

    Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐπισκέφθηκε τήν Ἀθήνα τό 51 μ.Χ., ὁδηγήθηκε στόν Ἄρειο Πάγο, ὅπου ἐκήρυξε στούς συγκεντρωμένους Ἀθηναίους στήν Πνύκα τόν «ἄγνωστο Θεό», τήν μετάνοια καί  τήν ἀνάσταση ἐκ τῶν νεκρῶν.

  Οἱ Ἀθηναῖοι πού ἦσαν μορφωμένοι ὑποτίμησαν τόν ἀπόστολο Παῦλο ὡς «σπερμολόγο» καί τό περιεχόμενο τῆς διδαχῆς του τούς φάνηκε ἀλλόκοτο.

  Ἡ  μόρφωση τούς ἐμπόδισε νά πιστέψουν στόν Χριστό.

στ΄ Ὁ Ἡρώδης ὁ Ἀγρίππας ὁ Β΄ (Πράξεων κδ΄, κε΄, κστ΄)

  Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μεταγόμενος  ἀπό τίς Ρωμαϊκές Ἀρχές στήν Ρώμη κήρυξε τόν Ἰησοῦ Χριστό ἐνώπιον τοῦ Ρωμαίου Διοικητοῦ τοῦ Φήστου καί τοῦ βασιλιᾶ Ἀγρίππα τοῦ Β΄. Ὁ βασιλιᾶς Ἀγρίππας ὁ Β΄ ἐντυπωσιάσθηκε ἀπό τήν ἀπολογία τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί τοῦ εἶπε «Λίγο ἀκόμη καί θά μέ πείσεις νά γίνω Χριστιανός». Ἀλλά δέν ἔγινε, ἐπειδή ζοῦσε στήν ἀκολασία μέ τήν φαντασμένη Βερενίκη, ἡ ὁποία ἦταν μεγαλύτερη κόρη τοῦ Ἡρώδη τοῦ Ἀγρίππα Α΄ καί ἀδελφή τοῦ Ἀγρίππα τοῦ Β΄καί ζωή της ὑπῆρξε μία συνεχής ἀκολασία καί αἱμομιξία.

 Ἡ ἠθική ἀποχαλίνωση τόν ἐμπόδισε νά πιστέψει στόν Χριστό.

 

 Ἐνῶ λοιπόν ἀναφέρονται αὐτά τά περιστατικά διαπιστώνουμε ὅτι σ’ ὅλες τίς περιπτώσεις δέν δόθηκε ἄλλη εὐκαιρία νά πιστέψουν καί νά σωθοῦν.

 Αὐτή ἡ διαπίστωση ἄς προβληματίσει τόν ἄνθρωπο μήπως ἡ εὐκαιρία πού σοῦ δίνει ὁ Θεός εἶναι ἡ τελευταία. Ἄν τήν ἀπορρίψεις δέν θά ἔχεις ἄλλη εὐκαιρία.