ΚΥΡΙΑΚΗ 12-5

Επισκόπων Επιφανίου (1) εν Κωνσταντία Κύπρου (†403) και Θεοφάνους. Γερµανού πατριάρχου Κων/πόλεως (†740) και Ευθυµίου επισκόπου Ιεροσολύµων. Νεοµάρτυρος Ιωάννου του εκ Βλαχίας (2) (†1662). Οσίου Θεοδώρου του εν τη νήσω Κυθήρων τον ασκητικόν βίον διανύσαντος. Οσίας Καλλιτρόπου, αδελφής του αγίου Επιφανίου.


ΔΕΥΤΕΡΑ 13-5

Μαρτύρων Γλυκερίας (1) (†177) και Λαοδικίου του δεσµοφύλακος. Ιεροµάρτυρος Αλεξάνδρου επισκόπου Τιβεριανών. Οσίων Σεργίου του οµολογητού, Παυσικάκου επισκόπου Συνάδων (†ς΄αι.). Ευθυµίου του νέου, κτίτορος της Ιεράς Μονής Ιβήρων και των εν αυτή ασκησάντων Γαβριήλ, Γεωργίου και Ιωάννου. Αγαπίου και Νικηφόρου πρεσβυτέρου της µονής της Εφάψεως.


ΤΡΙΤΗ 14-5 

Ιεροµάρτυρος Θεράποντος επισκόπου Κύπρου. Μάρτυρος Ισιδώρου του εν Χίω (1) (†251). Λεοντίου πατριάρχου Ιεροσολύµων (†929). Ακολούθου, Βαρβάρ1ου και Μαξίµου, Αλεξάνδρου του εν Κεντουκέλλαις. Αριστοτέλους και Λεάνδρου. Ηρακλείου, Θέλθα, Θεοδοσίου και Θεράποντος. Νεοµαρτύρων Μάρκου του Κρητός (2) (1643) και Ιωάννου του χρυσοχόου (†1802). Οσίων Ισιδώρου σαλλού του Ρώσου και Νικήτα του Εγκλείστου. 


ΤΕΤΑΡΤΗ 15-5 

Παχωµίου του Μεγάλου (1) (†358), Αχιλλίου επισκόπου Λαρίσης (†δ΄αι.), Ανδρέου ερηµίτου (†ιδ΄αι.) του εν Καλάνα (Βάλτου). Ησαΐου επισκόπου, ∆ηµητρίου δουκός της Μόσχας, Ησαΐου σπηλαιώτου, των θαυµατουργών και Πανηγυρίου του εν Κύπρω.