Ερώτηση για το εφάπαξ των ιερέων κατέθεσε ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος ζητώντας να καταβάλλεται σε 70χρονους ιερείς χωρίς να απαιτείται η αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία, καθώς υπάρχουν πολλά κενά σε ενορίες.

Αναλυτικά η ερώτηση: “Με το άρθρο 22 παρ.1 του νόμου 3232/2004, οι κληρικοί, οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στο Ταμείο Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος, εφόσον είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν το εφάπαξ βοήθημά τους από το ταμείο τους και αφού το ελάμβαναν, μπορούσαν να παραμείνουν στην ενεργόν εφημεριακήν υπηρεσίαν.

Η παραπάνω διάταξη καταργήθηκε με το άρθρο 35 παρ.3 εδαφ. α του νόμου 4387/2016 και ορίζεται πλέον ότι «…η εφάπαξ παροχή απονέμεται εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας και συντρέχουν οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις από τη νομοθεσία…».

Με την υπάρχουσα, δηλαδή, διάταξη, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τους κληρικούς είναι το 70ό έτος, με 35ετή εφημεριακή υπηρεσία, ενώ το εφάπαξ καταβάλλεται πλέον με την αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία, γεγονός το οποίο αναγκάζει πολλούς κληρικούς να αποχωρούν στο 70ό έτος, ενώ θα μπορούσαν να παραμείνουν στο λειτούργημά τους για αρκετά χρόνια ακόμα, καθώς υπάρχουν πολλά εφημεριακά κενά σε όλη τη χώρα.
Ερωτάται ο κ. υπουργός: Θα καταβάλλεται το εφάπαξ βοήθημα στους εφημέριους, με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης χωρίς ταυτόχρονα να συνταξιοδοτούνται, ώστε να συνεχίζουν κανονικά το λειτούργημά τους για όσα χρόνια επιθυμούν;”.

Το θέμα αυτό " καίει" χιλιάδες ιερείς οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν να υπηρετούν την Εκκλησία και μετά τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου αλλά  και έχουν ανάγκη το εφάπαξ.

Το θέμα των Ιερέων στη χώρα μας είναι σημαντικό αν λάβουμε υπόψη μας οτι υπάρχουν περίπου 3.000 κενά , ειδικά στην επαρχία όπου σε πολλά χωριά υπάρχει δυσκολία ακόμη και στην τέλεση των μυστηρίων.