Αρχική » Μητροπολίτης Καισαριανής: Τα σημεία της ενέργειας του Θεού

Μητροπολίτης Καισαριανής: Τα σημεία της ενέργειας του Θεού

από christina

Τα σημεία της ενέργειας του Θεού

Του Μητροπολίτη Βύρωνος, Καισαριανής και Υμηττού κ. Δανιήλ

Γνωρίζοντας ὅλα τά τελεσθέντα θαύματα πού ἐπιτελεῖ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ σ’ ὅσους ἐπικαλοῦνται καί καταφεύγουν στή μεσιτεία Του θυμόμαστε τούς προφητικούς λόγους τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τούς ὁποίους διεβεβαίωσε τούς Ἀποστόλους, ὅτι σ’ ὅσους πιστέψουν ἀπό τό κήρυγμά τους θά συμβοῦν αὐτά τά θαυμαστά γεγονότα.

Σ’ αὐτό τόν λόγο τοῦ Κυρίου στηρίζεται ἡ θαυματουργική ἐνέργεια μέ τήν ὁποία ὁ Θεός παρεμβαίνει λυτρωτικά καί εὐεργετικά στή ζωή τῶν ἀνθρώπων γιά νά τούς βοηθήσει νά ἀντιμετωπίσουν εἴτε ἀσθένειες εἴτε ἄλλους πειρασμούς τῆς ζωῆς τους γιά νά ἄρει τίς ὁδυνηρές συνέπειες τῆς ἁμαρτίας καί τῆς διακοπῆς τῆς κοινωνίας μαζί Του.

Γι’ αὐτό θά προβοῦμε σέ μία σύντομη ἔκθεση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τά θέματα αὐτά.

1. Ὁ Θεός ὑποσχέθηκε μέσῳ τῶν Προφητῶν καί Δικαίων ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά ἀναγνωρίσουν τόν Μεσσία ἀπό τό περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος καί τά ἔργα πού θά ἐκτελεῖ, ὅπως τά περιέγραψε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος:  «Τό Πνεῦμα τοῦ Κυρίου μέ κατέχει, γιατί ὁ Κύριος μέ ἔχρισε καί μ’ ἔστειλε ν’ ἀναγγείλω τό χαρμόσυνο μήνυμα στούς φτωχούς, νά θεραπεύσω τούς τσακισμένους ψυχικά, στούς αἰχμαλώτους νά κηρύξω λευτεριά καί στούς τυφλούς ὅτι θά βροῦν τό φῶς τους νά φέρω λευτεριά στούς τσακισμένους, νά ἀναγγείλω τοῦ καιροῦ τόν ἐρχομό πού ὁ Κύριος θά φέρει τή σωτηρία στό λαό του » (Λουκᾶ δ΄ 18-19 καί Ἠσαΐου ξα΄, 1).

Ἐπίσης, ὅταν ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης ἀπέστειλε τούς μαθητές του νά ἐρωτήσουν τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό ἐάν εἶναι ὁ Μεσσίας ἀπήντησε λέγοντάς τους ὅτι πρέπει νά ποῦν στόν φυλακισμένο Ἰωάννη Βαπτιστή, τά σημάδια τῆς ἐποχῆς καί τῆς δράσεως τοῦ Μεσσία. Πεῖτε του, τούς εἶπε, αὐτά πού βλέπετε καί ἀκοῦτε, ὅτι: «Νά πάτε καί νά πεῖτε στόν Ἰωάννη αὐτά πού εἴδατε καί ἀκούσατε: τυφλοί ξαναβλέπουν, κουτσοί περπατοῦν, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ἀκοῦν, νεκροί ἀνασταίνονται, φτωχοί ἀκοῦνε τό χαρμόσυνο ἄγγελμα» (Μάρκου ζ΄, 22).

Αὐτή τήν ἐξουσία ὁ Θεός ὑποσχέθηκε νά στείλει στόν κόσμο γιά νά ἀναχαιτίσει τήν εἰσβολή τῆς φθορᾶς στό γένος τῶν ἀνθρώπων πού ἐπῆλθε ὡς ἀποτέλεσμα τῆς παραβάσεως τῆς ἐντολῆς Του καί τῆς διακοπῆς τῆς κοινωνίας τῶν ἀνθρώπων μαζί Του.

2. Τήν ἐξουσία αὐτή πού εἶχε ὁ Κύριός μας μετέδωσε στούς ἁγίους ἀποστόλους Του μέ τούς λόγους Του:

«Μήν πάρετε τό δρόμο γιά τήν περιοχή πού κατοικοῦν εἰδωλολάτρες καί μήν μπεῖτε σέ πόλη Σαμαρειτῶν. Προτιμήστε νά πάτε στούς Ἰσραηλίτες πού ἔχουν πλανηθεῖ. Ὅπου πάτε, νά κηρύττετε λέγοντας πώς ἔφτασε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Νά θεραπεύετε τούς ἄρρωστους, νά ἀνασταίνετε τούς νεκρούς, νά γιατρεύετε τούς λεπρούς, νά κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τά λάβατε, δωρεάν καί νά τά δίνετε» (Ματθαίου ι΄ 5-8).

Ἐκεῖνοι ἐπέστρεψαν διηγούμενοι τά θαύματα πού ἐπιτελοῦσε μέ τή δύναμή Του (Λουκᾶ ι΄ 20).

3. Αὐτή ἡ ἐξουσία παραμένει ἔκτοτε στήν Ἐκκλησία καί μέ τά Ἅγια Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ παρέχει ὅλες αὐτές τίς θεῖες δωρεές στούς πιστούς σ’ ὅσους προσέρχονται καί μέ πίστη μετέχουν σ’ αὐτά.

Ὁ φιλάνθρωπος Κύριος παρέχει καί μέ τίς πρεσβεῖες τῶν ἁγίων Του πού ἔζησαν ζωή εὐάρεστη ἐνώπιόν Του καί μαρτύρησαν γιά τό Ὄνομά Του τό ἅγιο καί τή δόξα Του.

Ἀνάμεσα στούς θαυματουργούς αὐτούς ἁγίους συγκαταλέγεται καί ὁ ἅγιος Ραφαήλ πού ἔλαβε ἀπό τόν Θεό τή δωρεά τῆς θαυματουργίας γιά τό μαρτύριό Του.

4. Εἶναι, ὅμως, ἀναγκαῖο νά γνωρίζουμε μέ ποιές προϋποθέσεις ἐνεργεῖται ἀπό τόν Θεό ἡ θαυματουργία διότι ὁ Θεός κρίνει πότε καί σέ ποιόν θά θαυματουργήσει ὅπως καί ὁ Κύριος ἐπεσήμανε στούς πατριῶτες του Ναζαρηνούς πού Τοῦ ζητοῦσαν νά κάνει θαύματα: «Ἐκεῖνος τούς ἀπάντησε: “Ἀσφαλῶς θά μοῦ πεῖτε τήν παροιμία πού λέει, γιατρέ γιάτρεψε τόν ἑαυτό σου. Ὅσα ἀκούσαμε ὅτι ἔγιναν στήν Καπερναούμ κᾶνε τά κι ἐδῶ στήν πατρίδα σου”». Καί πρόσθεσε: «Σᾶς βεβαιώνω πώς κανένας προφήτης δέν εἶναι δεκτός στήν πατρίδα του. Κι ἀλήθεια, ὑπῆρχαν πολλές χῆρες στήν ἐποχή τοῦ προφήτη Ἠλία στόν Ἰσραήλ, ὅταν ὁ οὐρανός δέν ἔβρεξε γιά τρία χρόνια καί ἕξι μῆνες καί εἶχε πέσει μεγάλη πείνα σέ ὅλη τή γῆ. Ὁ Θεός ὅμως δέν ἔστειλε τόν Ἠλία σέ καμιά ἀπ’ αὐτές, παρά μόνο σέ μία χήρα στά Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας. Ἐπίσης, τήν ἐποχή τοῦ προφήτη Ἐλισαίου ὑπῆρχαν πολλοί λεπροί ἀνάμεσα στούς Ἰσραηλίτες, κανένας ὅμως ἀπ’ αὐτούς δέν καθαρίστηκε, ἐκτός ἀπό τό Νεεμᾶν τό Σύρο» (Λουκᾶ δ΄ 24-27).

Ἀπαιτεῖται:

α. Πίστη κατά τή διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ Κι ὅλα ὅσα ζητήσετε στήν προσευχή μέ πίστη, θά τά λάβετε». (Ματθαίου κα΄ 22)

β. Τήρηση τῶν ἐντολῶν κατά τήν ἐπισήμανση τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου: «Ζητᾶτε κάτι καί δέν τό παίρνετε, γιατί τό ζητᾶτε μέ κακό σκοπό, γιά νά τό κατασπαταλήσετε, δηλαδή, στήν ἱκανοποίηση τῶν παθῶν σας» (Ἰακώβου δ΄ 3).

γ. Μετάνοια καί ἀγώνας γιά τή νέκρωση τῶν παθῶν καί τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν, ὅπως διαπιστώνει ὁ θεόπνευστος προφητικός λόγος: «Νέος ἤμουνα καί γέρασα ἀλλά δέν εἶδα δίκαιο ἐγκαταλελειμμένο κι οὔτε εἶδα τά παιδιά του νά ζητιανεύουν τό ψωμί» (Ψαλμοῦ λστ΄ (λζ΄) 25).

δ. Υπομονή καί καρτερία στίς δοκιμασίες, στόν σταυρό τῆς ζωῆς. «Ἀδελφοί μου, νά χαίρεστε ὅταν δοκιμάζεστε ἀπό πολλούς καί διάφορους πειρασμούς γιατί πρέπει νά ξέρετε ὅτι μέσα ἀπό τή δοκιμασία τῆς πίστεώς σας γεννιέται ἡ ὑπομονή» (Ἰακώβου α΄ 2-3).

5. Ὁ Κύριος ὑποσχέθηκε, ὅτι στήν οὐράνια βασιλεία τῆς αἰωνίου ζωῆς θά ἐξαλειφθοῦν ὁ πόνος, οἱ ἀσθένειες, τά δάκρυα καί αὑτός ὁ θάνατος: «Θά διώξει κάθε δάκρυ ἀπό τά μάτια τους, κι ὁ θάνατος δέ θά ὑπάρχει πιά,·οὔτε πένθος οὔτε κλάμα οὔτε πόνος θά ὑπάρχει πιά, γιατί τά παλιά πέρασαν» (Ἀποκαλύψεως κα΄ 4).

Μέ αὐτή τήν ἐσχατολογική προοπτική πορεύονται στήν παροῦσα ζωή οἱ ποιοῦντες τό ἅγιο καί εὐάρεστο καί τέλειο θέλημα τοῦ Οὐρανίου Πατέρα μας: «Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, νά τοῦ προσφέρετε ὅλον τόν ἑαυτό σᾶς θυσία ζωντανή, ἅγια, εὐπρόσδεκτη στό Θεό. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική πνευματική λατρεία σας» (Πρός Ρωμαίους ιβ΄ 2).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ