Αρχική » Ο Μητροπολίτης Λέρου αναφέρεται στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων

Ο Μητροπολίτης Λέρου αναφέρεται στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων

από christina

Ο Μητροπολίτης Λέρου κ. Παΐσιος, αναφορικά με την Κυριακή των Αγίων Πατέρων, έστειλε μήνυμα στους πιστούς τονίζοντας τη μεγάλη σημασία της ορθής πίστης, η οποία είναι πρόξενος της αιωνίου ζωής.

Ακολουθεί το μήνυμα του Μητροπολίτη:

«Πάτερ ους δέδωκάς μοι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απώλετο, ει μη ο υιός της απωλείας»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Αυτά τα θεία και υψηλά λόγια, πρό των παθών του Κυρίου, κατέγραψε ο ευαγγελιστής Ιωάννης, κατά την κρίσιμη στιγμή της Αρχιερατικής προσευχής Του και τα οποία συσχετίζονται προσφυέστατα με την μνήμη των τριάκοντα δέκα και οκτώ θεοφόρων πατέρων της εν Νικαίας πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, την μνήμη της οποίας εορτάζει σήμερα η επί γής στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία.

Οι 318 Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι πολύφωτοι αστέρες του νοητού στερεώματος, Νικαίας το καύχημα και της οικουμένης το αγλάϊσμα, δεν φοβήθηκαν κόπους, πόνους, κακουχίας, πανταχού, παντού και πάντοτε με την κατά Χριστό ζωή τους, το παράδειγμά τους και την σοφή κατά Χριστό διδασκαλία τους ανακήρυξαν ομοφώνως τον Αναστάντα Ιησού, «Υιόν του Θεού, Ομοούσιον και συνάναρχο και συναΐδιο τω Πατρί και Θεό αληθινό, πρό των αιώνων όντα» και συνέταξαν τα πρώτα επτά άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως.

Δίκαια και ορθά σήμερα η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία τιμά και ψάλλει «την ετήσιον μνήμην σήμερον, των θεοφόρων πατέρων, των εκ πάσης της οικουμένης συναθροισθέντων, εν τη λαμπρά πόλει Νικαέων. «Των Ορθοδόξων τα συστήματα, ευσεβούντες πιστώς εορτάσωμεν».

Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας τίμησαν τα Άγια του Κυρίου Πάθη, ύμνησαν την Αγία Αυτού Ανάσταση, προσκύνησαν την Αγία Αυτού Ανάληψη, δόξασαν το Άγιο και προσκυνητό Όνομά Του και δογμάτισαν το Θεανδρικό Αυτού πρόσωπο. Με την «εν αγίω πνεύματι» διδασκαλία τους κατατρόπωσαν του θεομάχου Αρείου την διδασκαλία, και τον Χριστό Μονογενή Υιό του Πατρός τρανώς ωμολόγησαν.

Η σημερινή ημέρα, λοιπόν, φέρει στη μνήμη των ευσεβών και Πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών μεγάλα γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, το 325 μ.Χ.

Η μεγάλη και επιφανής αυτή ημέρα είναι πρόξενος μεγάλης πνευματικής χαράς και ευφροσύνης, διότι παρέχει στα πιστά της Εκκλησίας τέκνα καθαρή και αμιγή την αληθινή στο Χριστό πίστη, την πρόξενο της αιωνίου ζωής και θείας μακαριότητα.

Την κατά Χριστό πίστη την δίδαξε και την παρέδωσε στον κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπο, ο αρχηγός και θεμελιωτής της πίστεώς μας Ιησούς Χριστός κατά την αρχιερατική αυτού προσευχή, ο οποίος προσευχόμενος προς τον Πατέρα του και Πατέρα πάντων ημών, είπε τα υψηλά αυτά λόγια – «Πάτερ, ους δέδωκας μοι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απώλετο, ει μη ο υιός της απωλείας».

Οι Άγιοι Πατέρες, αληθινοί ποιμένες και διδάσκαλοι, θεολόγησαν, όπως μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «αλιευτικώς και όχι αριστοτελικώς, πνευματικώς, αλλ’ ού κακοπραγματικώς, εκκλησιαστικώς, αλλ’ ού αγοραίως, ωφελίμως, αλλ’ ου επιδεικτικώς».

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας είναι ανεξάντλητος πηγή, είναι ο ανόθευτος κρουνός της θεολογίας, την οποία θεολογία πρέπει να γνωρίζει ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος που πιστεύει και Ομολογεί Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιο και αχώριστο.

Η χριστιανική αλήθεια βρίσκεται στην διδασκαλία των Πατέρων της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πού είναι πηγή ανεξάντλητος, είναι ανόθευτος και πάντοτε η αυτή. Αυτή την αλήθεια διδάσκει σήμερα η σημερινή εορτή και αυτή την αλήθεια οφείλουμε κλήρος και λαός να πράξουμε μετά προθυμίας και αγάπης ενωμένοι την σήμερον ημέρα με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας.

Η πίστη είναι η πρώτη και μεγίστη τιμή προς τον Θεό και η σωτηρία και η αιώνιος χαρά του ανθρώπου, αντίθετα η απιστία προς τον Θεό επιφέρει την αιώνια καταδίκη, «ουδείς απόλετω εξ αυτών ειμή ο υιός της απωλείας».

Τίποτε δεν ωφελεί, εκ του κόσμου τούτου να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι και να πράττουμε έργα παράνομα. Πίστη ορθή και έργα αγαθά πάντα ταύτα μας σώζουν και δεν μας οδηγούν στην αιώνιο ζωή και θεία μακαριότητα και ουχί στην «απώλεια», στην αποξένωση από την αγκαλιά του Θεού Πατρός των Φώτων.

Έτσι, ο κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπος αφού γνωρίσει δια της αληθινής διδασκαλίας το φώς, την αλήθεια, την ζωή, θα γνωρίσει και Αυτόν τον αληθινό Θεό, και τότε θα γίνει μέτοχος της ουρανίου αυτού Βασιλείας. «Εγώ τους δοξάσαντάς με αντιδοξάσω». ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ