Στις 23 και 24 Ιουνίου πρόκειται να συνεδριάσει η ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών της για τον μήνα Ιούνιο.

Η ΔΙΣ θα ασχοληθεί με τη συζήτηση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.