Αρχική » Η Αγία Γραφή, Φωτοβόλος λύχνος των πιστών

Η Αγία Γραφή, Φωτοβόλος λύχνος των πιστών

από christina

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ

            Η παρουσία του λόγου του Θεού στις θεόπνευστες Άγιες Γραφές παραμένει το θεμέλιο ολοκλήρου της ορθοδόξου πνευματικότητος και του αγιασμού των πιστών κατά τον λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς τον επουράνιο Θεό και Πατέρα που προσευχήθηκε για τον αγιασμό των Μαθητών Του λέγοντας: «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία· ο λόγος ο σος αλήθεια εστίν» (Ιωάννου ιζ΄, 17).

            Ο πιστός άνθρωπος ζει στον κόσμο “κατά τας γραφάς” συμπεριφερόμενος δηλαδή όπως ορίζουν και διδάσκουν οι άγιες Γραφές, εφαρμόζοντας “το θέλημα του Θεού το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον” (Προς Ρωμαίους ιβ΄ 2).

            Στις άγιες Γραφές ή αγία Γραφή αναφέρεται η αποκάλυψη του αληθινού και ζωντανού Θεού. Αυτή ομιλεί για τα θαυμαστά έργα του Θεού και κυρίως για το μυστήριο της σωτηρίας μας.

Β΄ Χαρακτηρισμοί της αγίας Γραφής

Η αγία Γραφή περιέχει τον λόγο του Θεού που είναι

1.Καθρέπτης.

            Ο απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος παρομοιάζει τον λόγο του Θεού με καθρέπτη, που μας δείχνει την πραγματική πνευματική κατάστασή μας: “Αυτόν το λόγο να τον κάνετε πράξη κι όχι μόνο να τον ακούτε ξεγελώντας τους εαυτούς σας. Γιατί όποιος ακούει το λόγο του Θεού και δεν τον εφαρμόζει, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που βλέπει τον εαυτό του μέσα σ’ έναν καθρέφτη, τον βλέπει και φεύγοντας ξεχνάει αμέσως πως ήταν. Όποιος όμως μελέτησε τον τέλειο νόμο, δηλαδή το νόμο της ελευθερίας, και έμεινε σταθερός σ’ αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός ακροατής που ξεχνάει, αλλά τον εφήρμοσε στην πράξη, αυτός με την έμπρακτη αυτή εφαρμογή θα είναι μακάριος ” (Ιακώβου α΄ 22-25).

2. Φως.

            Ο προφήτης και βασιλέας Δαβίδ εξυμνεί τον λόγο του Θεού, ότι είναι φως στα μονοπάτια της ζωής του:

            “Φωτοβόλος λύχνος εις την πορείαν της ζωής μου είναι, ο Νόμος σου. Φως πλούσιον στους δρόμους μου ” (Ψαλμός ριθ΄, 105). 

3. Φωτιά.

            Ο Κύριος παρομοιάζει τον λόγο του με φωτιά που καταφλέγει την αμαρτία που καίει το κακό μέσα μας και μας καθαρίζει: “Ιδού, οι λόγοι μου δεν είναι ωσάν το πυρ, λέγει ο Κύριος, ωσάν πέλεκυς, ο οποίος κόπτει και αυτόν ακόμη τον βράχον; ” (Ιερεμίου κγ΄ 29).

4. Μαχαίρι.

            Ο απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει τον λόγο του Θεού ζωντανό δραστικό και κοφτερό μαχαίρι που είναι ικανό να ξεχωρίζει την αρετή από την αμαρτία, το κακό από το καλό, το αγαθό από την πονηρία, την αλήθεια από το ψεύδος: “Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός, πιο κοφτερός κι από κάθε δίκοπο σπαθί, εισχωρεί βαθιά, ως εκεί που χωρίζει την ψυχή απ’ το πνεύμα, το κόκαλο απ’ το μεδούλι, και κρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς” (Προς Εβραίους δ΄ 12)                                             

5. Σπόρος.

            Ο απόστολος Πέτρος διδάσκει, ότι ο λόγος του Θεού αναγεννά τον άνθρωπο. Είναι ο πνευματικός σπόρος που φέρνει μέσα μας ζωή: “Μην ξεχνάτε ότι έχετε ξαναγεννηθεί από Πατέρα, που δεν είναι θνητός, αλλά αθάνατος, διά του λόγου του που είναι ζωντανός και αιώνιος ” (Α΄ Πέτρου α΄ 23).                                            

6. Μέλι.

            Ο προφήτης και βασιλεύς Δαβίδ χαρακτηρίζει τον λόγο του Θεού γλυκύ που γλυκαίνει την ζωή που γίνεται πικρή από την αμαρτία και την πονηρία μας: “Πόσον γλυκέα και ευχάριστα είναι τα λόγια σου στον λάρυγγά μου! Όταν τα προφέρω διά του στόματός μου, είναι γλυκύτερα παρά πάνω από το μέλι” (Ψαλμός ριθ΄ 103).

7. Γάλα.

            Ο απόστολος Πέτρος χαρακτηρίζει τον λόγο του Θεού γάλα, που τρέφει και αυξάνει τον πιστό, για να ενηλικιωθεί πνευματικά: “Σαν τα νεογέννητα βρέφη, να λαχταράτε το πνευματικό κι άδολο γάλα, για να αυξηθείτε και να φτάσετε τη σωτηρία”(Α΄ Πέτρου β΄ 2).                                               

8. Προϋπόθεση για επιτυχημένη ζωή.

            Ο προφήτης και βασιλεύς Δαβίδ σ’ ένα ρητορικό διάλογο με τον Θεό Πατέρα διετύπωσε την άποψη ότι για τον νέο ο λόγος του Θεού αποτελεί ασφαλή και βέβαιο τρόπο για να έχει μια επιτυχημένη και καταξιωμένη ζωή : “Με ποιον τρόπον θα κατορθώση και θα επιτύχη ο νεώτερος εις την ζωήν του; Μόνον όταν τηρή τους λόγους σου”(Ψαλμός ριθ΄ 9).                        

9. Τσεκούρι.

            Ο Κύριος παρομοιάζει τον λόγο Του με τσεκούρι κοφτερό που κόφτει και την σκληρή πέτρα, δηλαδή συντρίβει την σκληρή και αμετανόητη καρδιά που ομοιάζει με βράχο: “Ιδού, οι λόγοι μου δεν είναι ωσάν το πυρ, λέγει ο Κύριος, ωσάν πέλεκυς, ο οποίος κόπτει και αυτόν ακόμη τον βράχον; ” (Ιερεμίου κγ΄ 29).

10. Τροφή.

            Ο Κύριός μας αποκρούοντας τον πρώτο πειρασμό στο όρος των πειρασμών χαρακτήρισε τον λόγο του Θεού τροφή πνευματική που είναι απαραίτητη για να ζήσουμε: “Ο Ιησούς όμως του αποκρίθηκε: «Ο άνθρωπος λέει η Γραφή δε ζει με μόνο το ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού» (Ματθαίου δ΄ 4).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ