Οίνος "Βασιλικόν", ιδανικό για το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Βασιλική Οινοποιητική, Λ. Λαυρίου 150, Παιανία.

Τηλ. 210-6924659.