Οι διδαχές της Ερήμου οδοδείχτες στην καθημερινή μας πραγματικότητα!

Δείτε το σύντομο βίντεο που ακολουθεί: "Το αμάρτημα του Αββά Παφνουτίου" -- Γεροντικό, Ιστορία 10η - YouTube