Όσο λιγότερα δικαιώματα επί της γης, τόσο μεγαλύτερη είναι η πνευματικότητα.

Δείτε εδώ: Εκούσια τύφλωση και πνευματικότητα - YouTube