Αρχική » Νέες Μητροπόλεις για την Εκκλησία της Αλβανίας

Νέες Μητροπόλεις για την Εκκλησία της Αλβανίας

από kivotos

Νέες Μητροπόλεις ίδρυσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας. Συγκεκριμένα την Μητρόπολη Απολλωνίας καί Φίερι δί’ αποσπάσεως των περιοχών Φίερι, Πατός καί Λιμπόφσα από τη Μητρόπολη  Βερατίου, Κανίνης και Αυλώνος, καθώς επίσης και της Μητρόπολη Ελμπασάν δι’ αποσπάσεως από την Ιερά Αρχιεπισκοπής Τιράνων και Δυρραχίου των περιοχών Ελμπασάν, Λιμπράζντ και Σπαθίας.

 Επίσης κατόπιν προτάσεως τού Κληρικολαϊκού Συμβουλίου, προέβη στην πλήρωση τους διά κανονικής ψηφοφορίας: Για τη Μητρόπολη Απολλωνίας καί Φίερι εξελέγη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνίας κ. Νικόλαος (Χύκα), εντεταλμένος διευθυντής τής Ορθοδόξου Θεολογικής Ακαδημίας «Ανάστασις τού Χριστού»- Άγιος Βλάσιος Δυρραχίου, και για την Μητρόπολη Ελμπασάν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρούγιας κ. Αντώνιος (Μερντάνι), έως τότε Πρωτοσύγκελλος τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Ακολούθως, η Ιερά Σύνοδος ανύψωσε την Επισκοπή Αμαντίας σε Μητρόπολη στο πρόσωπο του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ναθαναήλ (Στεργίου) ο οποίος εκτελεί καθήκοντα Αρχιγραμματέως τής Ιεράς Συνόδου.

 

Τα βιογραφικά των νέων Μητροπολιτών όπως ανακοινώθηκαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας έχουν ως εξής:

 

Ὁ Μητροπολίτης Ἀπολλωνίας καί Φίερ κ. Νικόλαος Χύκα (κατά κόσμον Ἀρντιάν), γεννήθη στη Ζουπάν της πόλεως Φίερ Ἀλβανίας στις 26 Ιανουαρίου 1972. 

Ὀλοκλήρωσε τάς ἱερατικάς του σπουδάς εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ» – Ἅγιος Βλάσιος Δυρραχίου, τό ἔτος 2000 μέ ἄριστα.  Ἀπό τοῦ ἔτους 2002 ἕως 2006 ἐσπούδασε εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Εθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἔλαβε τό πτυχίον μέ «ἄριστα». Τό 2015 ἐτελείωσε τίς Μεταπτυχιακές Σπουδές εἰς τό Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης ἐπίσης μέ «ἄριστα».

Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων Δυρραχίου καί πάσης Αλβανίας κ. Ἀναστασίου, Διάκονος τήν 16ην Ἀπριλίου 2000, Πρεσβύτερος τήν 24ην Μαΐου τοῦ 2002 καί Ἐπίσκοπος τήν, 19ην Νοεμβρίου τοῦ 2006.

Ἀπό τοῦ ἔτους 2006 διατελεῖ ὡς Ἐντεταλμένος Διευθυντής εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ». Εἶναι μέλος τής Κεντρικής Ἐπιτροπής τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιών ἀπό τό 2012 καί ἔχει ἐκπροσωπήσει τήν Εκκλησίαν τής Αλβανίας εἰς πολλάς διαχριστιανικάς καί διαθρησκειακάς συναντήσεις. 

 

Ο Μητροπολίτης Ἐλμπασάν κ. Ἀντώνιος εγενήθη τήν 6ην Δεκεμβρίου τοῦ 1969 εἰς Τίρανα Ἀλβανίας. Ὁλοκλήρωσε τάς ἱερατικᾶς τοῦ Σπουδας εἰς τήν Θεολογικήν Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ» – Ἅγιος Βλάσιος, Δυρραχίου τήν περίοδον 1996-1999. 

Εἶναι ἀριστοῦχος ἀπόφοιτός της Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (2002-2006) και μεταπτυχιακός σπουδαστής εἰς τήν «Καινήν Διαθήκην» τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εἶναι κάτοχος Master εἰς τήν «Κοινωνικήν Ψυχολογίαν καί Ἐπικοινωνίαν» τῆς Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως “ISSAT” καί πτυχιοῦχος τοῦ Πανεπιστημίου “UBIS” τῆς Γενεύης.

Ἐκάρη Μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορυτσάς κ. Ἰωάννου τό 2000. Ἐχειροτονήθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, Πρεσβύτερος τό 2002, Ἐπίσκοπος Κρούγιας, ὡς βοηθός τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τήν  21ην  Νοέμβριου τοῦ 2006, και υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελλος της Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπής Τιράνων.

Εἶναι μέλος τοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος «Πνοή Ἀγάπης», μέλος τῆς ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱδρύματος «Ὀρθόδοξος Κλινική Εὐαγγελισμός», μέλος τῆς «Διαθρησκειακῆς Ἐπιτροπῆς» εἰς τήν Ἀλβανίαν καί  ἔχει διδάξει εἰς την Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ» τήν περίοδον 2006-2012. Ἔχει λάβει μέρος εἰς πολλάς Διασκέψεις, Συναντήσεις καί Δραστηριότητας ἐκπροσωπώντας τήν Ἐκκλησία τής Ἀλβανίας.

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμαντίας κ. Ναθαναήλ, κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Στεργίου, ἐγεννήθη εἰς τούς Ταξιάρχας Τρικάλων τό ἔτος 1957. Ἀπεφοίτησε ἀπό τήν Ἀθωνιάδα Σχολήν τό 1978 καί ἀπό τή Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό ἔτος 1982. 

Εκάρη μοναχός εἰς τήν Ι. Μονήν Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὅρους τό ἔτος 1979, ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1982, Πρεσβύτερος τό 1987 ὑπό του Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ροδοστόλου κ. Χρυσοστόμου. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2012 ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀμαντίας, ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων Δυρραχίου καί πάσης Αλβανίας κ. Ἀναστασίου. 

Διετέλεσε ἐφημέριος, πνευματικός, ἱεροκῆρυξ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολην Ἀργυροκάστρου καί ἔχει διδάξει εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον «Τίμιος Σταυρός» Ἀργυροκάστρου. Εἶναι μέλος τῆς Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος «Ὀρθόδοξος Κλινική Εὐαγγελισμός».

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ