Επιτρέπεται, πριν κοινωνήσουμε, να ασπαζόμαστε το χέρι του λειτουργού; (Βίντεο).

Δείτε εδώ: Επιτρέπεται, πριν κοινωνήσουμε, να ασπαζόμαστε το χέρι του λειτουργού; - YouTube