Αρχική » Υποτροφίες σε φοιτητές από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Υποτροφίες σε φοιτητές από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας

από kivotos

Από το ξεκίνημα της κρίσης το 2010, η Εκκλησία της Μεσσηνίας έχει προσφέρει 46 υποτροφίες κι έχει διαθέσει συνολικά το ποσό των 600.000 ευρώ. Έτσι και τη φετινή χρονιά, το ταμείο αρωγής απόρων φοιτητών της Μητρόπολης Μεσσηνίας  ανακοινώνει τις εξής υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Χορηγούνται τέσσερις υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Μητροπόλεως.

Χορηγούνται δύο υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Χορηγούνται δύο υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διαμένουν εντός των ορίων της Μητροπόλεως.

 

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (Να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, η κατηγορία υποτροφίας την οποία αιτείται, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά που προσκομίζονται).
 • Το πρότυπο της αιτήσεως χορηγείται από την Γραμματεία του Ταμείου.
 • Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Βεβαίωση Πρόσβασης (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΑΕΙ εισαγωγής (πρωτότυπη)
 • α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού Εφορίας του προηγουμένου οικονομικού έτους, που να φαίνεται το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του αιτούντος. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ατομικό εισόδημα, τότε κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν κατέθεσε ο αιτών ή οι γονείς του, φορολογική δήλωση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος).
 • και β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ( Ε9) οικογενειακή και ατομική η οποία θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι η τελευταία υποβληθείσα εις την οικεία Δ.Ο.Υ. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει περιουσιακή κατάσταση, τότε κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν υποβάλλει ο αιτών ή οι γονείς του Ε9 ).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α) Η Ελληνική ιθαγένεια, β) η ηλικία (όχι μεγαλύτερη των τριάντα ετών) και γ) Καταγωγή και μόνιμη κατοικία.(Πρωτότυπο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία από άλλη πηγή. (Πρωτότυπη)
 • Βεβαίωση από τον εφημέριο της ενορίας ότι ο δικαιούχος είναι κάτοικος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας κατά την ημερομηνία εισαγωγής του στην Ανωτάτη Εκπαίδευση. (Πρωτότυπη)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κατά την κρίση του αιτούντος θα βοηθούσε στην καλυτέρα αξιολόγηση, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από την Γραμματεία του Ιδρύματος.

 

Κατάθεση αιτήσεων

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες στην Γραμματεία του Ταμείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, Μητροπολίτου Μελετίου 13, ΤΚ 24 100, Καλαμάτα.

Παρασκευή 2-10-2015 και ώρα:17:00-19:00

Σάββατο 3-10-2015 και ώρα:10:00-12:00

Παρασκευή 9-10-2015 και ώρα:17:00-19:00

Σάββατο 10-10-2015 και ώρα:10:00-12:00

τηλ. επικοινωνίας 6937 482151, [email protected]

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ