Μια ανάλυση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έκανε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος σχετικά με το αν μπορεί να γίνει αποδεκτή η χρήση του όρου "Εκκλησίες" και για ετερόδοξους, όχι ως αναγνώριση τους αλλά ως μια "τεχνική" ορολογία. Ο κ. Ιερόθεος εκφράζει τη διαφωνία του και εντοπίζει μια σειρά από θεολογικά αλλά και πρακτικά ζητήματα στη χρήση του όρου λέγοντας για παράδειγμα "τό νά χρησιμοποιήται σέ κείμενο όμολογιακό Μεγάλης Συνόδου, ό ορος Εκκλησία άπό ορθοδόξου θεολογικής πλευράς καί νά όμολογήται οτι είναι τό Σώμα τού Χριστού καί ή Μία, Αγία, Καθολική καί Άποστολική Εκκλησία καί ταυτοχρόνως νά χρησιμοποιήται καί ό ορος Εκκλησίες γιά τούς έκτός αύτής ώς «τεχνικός ορος», είναι παράδοξο, άντιφατικό καί υπερβολικά προβληματικό άπό κάθε αποψη, καί άπό ορθόδοξη πλευρά καί άπό γλωσσολογική".

Το πλήρες κείμενο του κ. Ιερόθεου μπορείτε να διαβάσετε εδώ.