Αρχική » Κορίνθου: Οφείλουμε να προφυλάξουμε το λαό από την αιρετική πλάνη

Κορίνθου: Οφείλουμε να προφυλάξουμε το λαό από την αιρετική πλάνη

από kivotos

Ξεκίνησε τις εργασίες της η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας η οποία διεξάγεται στην Κόρινθο, στο συνεδριακό κέντρο “Ο Απόστολος Παύλος”. Στον χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος επισήμανε ότι είναι “καλπάζουσα η δραστηριότητα αιρέσεων” τον τελευταίο καιρό, στοχεύοντας σε “λαούς απεγνωσμένους”. Τα βασικά σημεία της εισήγησης του είναι τα εξής:

“Τέτοιου είδους Συνδιασκέψεις, Πανορθοδόξου μάλιστα εμβελείας, κρίνονται άκρως απαραίτητοι και χρησιμότατοι εις μίαν εποχήν συγχύσεως, συγκριτισμού, σχετικοποιήσεως των πάντων, ποικιλομόρφου κρίσεως εις παγκόσμιον κλίμακα, εις μίαν εποχήν κατά την οποίαν συν τοις άλλοις επιχειρείται και η αλλοίωσις του Ορθοδόξου φρονήματος, δια της οποίας εις την Πατρίδα μας, την Ελλάδα, πλήττεται και η ομοιογένεια και η Εθνικήν υπόστασιν του Λαού μας.

Κρίνονται άκρως απαραίτητοι, όχι μόνον εκ της φύσεως της Αγίας ημών Εκκλησίας, όπως διαρκώς μαρτυρή Αύτη την εν Χριστώ σωτηρίαν και ελπίδα εις ένα κόσμον, ο οποίος «όλος εν τω πονηρώ κείται» (Α’ Ιω. ε’, 19), αλλά και επιβάλλεται να διέπωνται υπό της διαθέσεως διακονίας και στηρίξεως των κατά τόπους Ορθοδόξων Αγίων Εκκλησιών και εις τον αγώνα αυτών προς φανέρωσιν των ορίων, όπως αυτά ετέθησαν υπό των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, της Ορθοδόξου ημών Πίστεως και αντιμετώπισιν των ποικίλων προβλημάτων, τα οποία προέρχονται εκ της καλπαζούσης δραστηριότητος των διαφόρων Αιρέσεων και της Παραθρησκείας κυρίως εις λαούς απεγνωσμένους και εσκεμμένως περιθωριοποιουμένους, αφωτίστους και ακατατοπίστους.

Η δαιμονιώδης και δραστήριος αλλά ενίοτε και επικίνδυνος αύτη προπαγάνδα θορυβεί και ανησυχεί τους θεοσεβείς και έχοντας νουν Κυρίου πολίτας, τον Λαόν μας δηλ. και τους ασκούντας την διοίκησιν αυτού νουνεχείς Άρχοντας. Διό και το ενδιαφέρον αυτών δύναται να χαρακτηρισθή μέγιστον και ειλικρινές καθώς πληροφορούνται και διαπιστώνουν ότι η Μητέρα Εκκλησία Πανορθοδόξως συνδιασκέπτεται προνοεί, ερευνά, καταρτίζει και δι’ όλων των μέσων της θωρακίζει τον πιστόν Λαόν της προστατεύοντάς τον μάλιστα εκ των εκ δεξιών και αριστερών προσβολών του Σατανά δια της εν πνεύματι αγάπης, αληθείας, δικαιοσύνης και ελευθερίας, καταρτίσεως ενώ τον προτρέπει να βιώση εν πράξει την της θεωρίας επίβασιν.

Κατηρτισμένοι, λοιπόν, κατά τον Απόστολόν μας, «εν τω αυτώ νοΐ και εν τη αυτή γνώμη» (Α’ Κορ. α’, 10), Σας παρακαλώ όπως κατά την θεματολογίαν της Συνδιασκέψεως αφ’ ενός να φανερώσετε τας όψεις του σύγχρονου Αποκρυφισμού και μελετήσητε τα εκ των επιδράσεών του δημιουργούμενα προβλήματα, αφ’ ετέρου δε να αναζητήσετε τρόπους ποιμαντικής διακονίας του πιστού Λαού του Θεού δια την ενημέρωσιν και την προφύλαξί του εκ της πλάνης και της παντοειδούς αλλοιώσεως“.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ