Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας για τη διευθέτηση της διαφοράς για την ονομασία της ΠΓΔΜ, δόθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στα Κόμματα.

Στο κείμενο της συμφωνίας προβλέπονται:

Το επίσημο όνομα θα είναι «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», το οποίο θα είναι το συνταγματικό όνομα και θα χρησιμοποιείται erga omnes, όπως προβλέπεται στη συμφωνία. Το σύντομο όνομα θα είναι «Βόρεια Μακεδονία».

Η ιθαγένεια θα είναι Μακεδονική/Πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, όπως θα εγγράφεται σε όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Μεταξύ άλλων, στο κείμενο αναφέρεται πως η συμφωνία είναι τελική και τερματίζει την ενδιάμεση συμφωνία του 1995. 

 

Το κείμενο αποτελείται από 20 σελίδες: