Του Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ

Τις Κυριακές του Πεντηκοσταρίου, που στην Εκκλησία μας εορτάζουμε την ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έχει καθορισθεί να αναγιγνώσκονται ευαγγελικές περικοπές από το κατ’ Ιωάννη ευαγγέλιο από τις οποίες χαρακτηρίζονται αντιστοίχως οι οκτώ Κυριακές της περιόδου.

Ο λόγος αυτής της επιλογής είναι προφανής. Επειδή το κατ’ Ιωάννη ευαγγέλιο περιέχει την υψηλή θεολογία και το αξίωμα της θεότητος του Θεού Λόγου, για να αποδειχθεί ότι ο Υιός του Θεού σ’ όλη την περίοδο της ζωής Του, ιδιαιτέρως στον καιρό του πάθους, του θανάτου και της ταφής Του, ενήργησε τα πάντα ως Θεός. Εξαιρέτως η εκ νεκρών ανάστασή Του ήτο ενέργεια του παντοδυνάμου κράτους και αξιώματος της Θεότητός Του. Τούτο δηλώνοντας ο απόστολος Παύλος λέγει ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανεστήθη «κατά την ενέργειαν του κράτους της ισχύος αυτού, ην ενήργησεν εν τω Χριστώ (ο Πατήρ) εγείρας αυτόν εκ νεκρών και εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν τοις επουρανίοις» (Προς Εφεσίους α΄ 19). Επίσης και ότι «ει εσταυρώθη εξ ασθενείας, αλλά ζη εκ δυνάμεως Θεού» (Προς Κορινθίους Β΄ ιγ΄4). 

Στα περιστατικά που αναφέρονται στα ευαγγελικά αναγνώσματα ομολογείται, κηρύττεται, αναγνωρίζεται και προσκυνείται ο Κύριος Ιησούς Χριστός ως Θεός αληθινός.

Αυτή την αλήθεια κήρυξαν οι Απόστολοι. Αυτή την αλήθεια αποδέχεται η Εκκλησία. Απ’ αυτή ενισχύθηκαν και εμπνεύσθηκαν οι άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας. Αυτή την αλήθεια αγωνίσθηκαν να διαφυλάξουν οι Σύνοδοι των αγίων Πατέρων. Σ’ αυτή στηρίζεται η ζωή των πιστών.

Την Κυριακή του Θωμά ο απόστολος Θωμάς ομολογεί, ότι ο αναστημένος Ιησούς Χριστός είναι Κύριος και Θεός και Τον προσκυνεί. Με το Κύριος και Θεός αναγνωρίζεται η θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Την Κυριακή των αγίων Μυροφόρων Γυναικών και των Αγίων Μαθητών, Ιωσήφ του εξ Αριμαθαίας και Νικοδήμου, η Εκκλησία υπενθυμίζει τη διακονία τους κατά την ταφή του σώματος του Υιού του Θεού που ήταν «κατάστεκτο τοις μώλωψι και πανσθενουργόν» και τη μαρτυρία της αναστάσεώς Του για να βεβαιωθούν οι πιστοί ότι ο θάνατός Του, η ταφή Του και η ανάστασή Του ήταν γεγονότα πραγματικά.

Την Κυριακή του Παραλύτου ακούμε την ομολογία του Παραλύτου.

Την Κυριακή της Σαμαρείτιδος κηρύττεται και ομολογείται από τους Σαμαρείτες, ότι «ούτός εστιν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός» (Ιωάννου δ΄ 42).

Την Κυριακή του Τυφλού ακούγεται η ομολογία του Τυφλού, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού κηρύττοντας «πιστεύω Κύριε και προσεκύνησεν αυτώ» (Ιωάννου θ΄ 38).

Την Κυριακή των αγίων Πατέρων ακούγεται η διακήρυξη του Κυρίου Ιησού Χριστού, ότι ήλθε στον κόσμο για να οδηγήσει τους ανθρώπους στη θεογνωσία και την πίστη. Αυτή την πίστη διεφύλαξαν ανόθευτη και αναλλοίωτη οι Αγιοι Πατέρες μας με τις Συνόδους τους.

Την Κυριακή της Πεντηκοστής με την επιφοίτηση του αγίου Πνεύματος ο πιστός οδηγείται από «το φως της ζωής» που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

Αυτό τον Κύριο και Θεό αναγνωρίζει, προσκυνεί, υπηρετεί, ομολογεί και δοξάζει η Εκκλησία. Οποιος δεν τα πιστεύει αυτά, δεν τα ομολογεί και δεν προσκυνεί τον Ιησού Χριστό Κύριο και Θεό του δεν μπορεί να ανήκει στην Εκκλησία.