Αρχική » Γράφει στην «ΚτΟ» ο Καισαριανής Δανιήλ: Πορεία σωτηρίας στις οδούς του Κυρίου

Γράφει στην «ΚτΟ» ο Καισαριανής Δανιήλ: Πορεία σωτηρίας στις οδούς του Κυρίου

από christina

Tου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ

Οδοί Κυρίου στα κείμενα της αγίας Γραφής ονομάζονται και νοούνται οι εντολές που δίδει ο Θεός στον άνθρωπο για να ζήσει, για να συμπεριφερθεί, για να λειτουργήσει. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε όταν σκεφθούμε ότι ο κατασκευαστής ενός μηχανήματος, ενός εργαλείου, ενός κτηρίου κ.ο.κ. δίδει και τις οδηγίες για να λειτουργήσει και να εκπληρώσει τον σκοπό που κατασκευάσθηκε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωσή μας. Ο Θεός που μας δημιούργησε μάς έδωσε και τις οδηγίες με τις εντολές για να ζήσουμε.

Οι βιοτικές μέριμνες, η σύγχυση από το κοσμικό φρόνημα, η απογοήτευση από την εξαπάτηση, οι ανεκπλήρωτες ελπίδες, τα απραγματοποίητα οράματα, η αθέτηση και περιφρόνηση των εντολών του Θεού δημιουργούν ανασφάλεια στον άνθρωπο που αναζητεί ασφαλή οδό για να πορευθεί στη ζωή του.

Σ’ αυτή την αναζήτηση απευθύνεται ικετευτικά στον Κύριο και Θεό ζητώντας απ’ Αυτόν να του γνωρίσει τις εντολές Του που είναι οδοί Κυρίου.

«Γνωρισέ μου, Κύριε, τις οδούς των εντολών σου και δίδαξέ με με τον δικό σου φωτισμό και την δική σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρέστου ζωής» (Ψαλμού κδ΄ (κε΄) 24,4) βλ. και Ψαλμού κδ΄ (κε΄) 5.

 

1. Η οδός του ελέους

Ο Θεός δείχνει με τις εντολές Του στον άνθρωπο που ζει σε μια κοινωνία σκληρού ανταγωνισμού, εχθρότητος, βίας, άγριας επιθετικότητος, απομονώσεως και αποξενώσεως, να γίνει εύσπλαγχνος. Η ευσπλαγχνία δεν είναι οίκτος, αλλά συμμετοχή στη ζωή των άλλων.

 

2. Η οδός της υπακοής στο άγιο θέλημά Του

Ο Θεός με τις εντολές Του, δείχνει ότι η καλύτερη και ανώτερη θυσία που είναι ευπρόσδεκτη απ’ Αυτόν είναι η υπακοή του ανθρώπου στο θέλημά Του που γίνεται γνωστό με τις εντολές Του. Υπακούοντας ο άνθρωπος στο θέλημα του Θεού Πατέρα δοξάζεται, όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός που εγένετο «υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού» (Προς Φιλιππησίους β΄ 7).

 

3. Οδός της ειρήνης

Τα πάθη της αμαρτίας και το κοσμικό φρόνημα φέρουν ταραχή στην ψυχή και στο νού του ανθρώπου. Αντίθετα οι εντολές του Θεού φέρνουν την ειρήνη, μία βαθειά ειρήνη που είναι αναφαίρετη, όπως υποσχέθηκε ο Κύριος «ειρήνη την εμήν δίδωμι» (Ιωάννου ιδ΄ 27).

«Οι δρόμοι στους οποίους οδηγεί (η Σοφία του Θεού) είναι καλοί και αγαθοί. Ολες οι πορείες της είναι ειρηνικές» (Παροιμιών γ΄ 17).

 

4. Οδός αγιότητος

Ο Ησαΐας κήρυξε (Ησαΐου λε΄ 8) ότι οι εντολές του Θεού οδηγούν στην αγιότητα, κάνουν τον άνθρωπο άγιο, απαλλαγμένο από την ακαθαρσία της αμαρτίας που αποστρέφεται ο Θεός ο άγιος και αμόλυντος και ότι στον δρόμο του Θεού δεν υπάρχει κακία, πονηρία και ακαθαρσία.

 

5. Οδός ασφαλείας

Οταν ο άνθρωπος τηρεί τις εντολές του Θεού δεν κινδυνεύει από τους εχθρούς του. Οι εχθροί του ανθρώπου γίνονται ισχυροί και ο άνθρωπος κινδυνεύει, όταν δεν έχει την προστασία του Θεού που εξασφαλίζεται με την τήρηση των εντολών.

Ο δρόμος της τηρήσεως των εντολών του Θεού είναι ασφαλής χωρίς κινδύνους και απειλές.

«Στην οδό αυτή δεν θα υπάρχει λέων και κανένα από τα επικίνδυνα θηρία για να ανέβει σ’ αυτήν, ούτε και θα βρεθεί εκεί. Αλλά μέσω της οδού αυτής θα βαδίσουν όλοι οι λυτρωμένοι» (Ησαΐου λε΄ 9-10).

 

6. Η οδός της ευημερίας

Τηρώντας τις εντολές του Θεού ο άνθρωπος καθίσταται ικανός να φέρει  σε πέρας οποιαδήποτε αποστολή στη ζωή του, στην εργασία του, στην οικογένειά του, στα προγράμματά του, όπως υπόσχεται ο Κύριος: «Εάν τας εντολάς μου φυλάσσησθε και ποιήσητε αυτάς… φάγεσθε τον άρτον υμών εις πλησμονήν και κατοικήσετε μετά ασφαλείας επί της γης υμών» (Λευιτικόν κστ΄ 3, 5). Η ευόδωση, η επιτυχία των οραμάτων μας, η απόλαυση των αγαθών, η ευημερία και η ευτυχία, η ασφάλεια και η ειρήνη, οι ιδανικές αυτές συνθήκες ζωής είναι αποτέλεσμα της σωτηρίας πορείας στις οδούς του Κυρίου.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ