Ο Θεσπέσιος Παύλος, το «σκεύος της εκλογής» του Χριστού, η δόξα της Εκκλησίας, ο Απόστολος των Εθνών, ήταν Ιουδαίος το γένος, Βενιαμινίτης κατά την φυλή, έχοντας πατρίδα του την Ταρσό. Τιμημένος με τον προνομιακό τίτλο του Ρωμαίου πολίτου, γνώστης της Ελληνικής γλώσσης, κατέχοντας με ακρίβεια τις σχετικές με το Νόμο γνώσεις, μαθήτευσε στον Γαμαλιήλ, που ήταν επίσημος διδάσκαλος στα Ιεροσόλυμα.

Θερμός ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων και αμείλικτος διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού, ο τότε Σαύλος γύρω στα 36 μ.Χ. πηγαίνει στη Δαμασκό, εφοδιασμένος με συστατικά από τον αρχιερέα γράμματα, για να οδηγήσει από εκεί δεσμίους στην Ιερουσαλήμ όσους θα εύρισκε να πιστεύουν στο Χριστό.

Καθώς πλησίαζε σε εκείνη την πόλη, τον περιέλουσε ξαφνικά κατά το μεσημέρι ουράνιο φως, πέφτει στη γη και ακούει φωνή να του λέγει «Σαούλ, Σαούλ τι με διώκεις; σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν»!

Αυτή η ουράνια φωνή και φωτοχυσία τον κατατρόμαξε και τον τύφλωσε προσωρινά. Μπάινοντας δε στη πόλη και αφού κατά θεία αποκάλυψη, βαπτίσθηκε από τον Απ. Ανανία ανοίγουν και πάλι τα μάτια του σώματος, αλλά και της ψυχής.

Πραγματοποίησε τρεις αποστολικές περιοδείες, ως και το ταξίδι του στην Ρώμη.

Κατά την δευτέρα του περιοδεία 51-52 μ.Χ. με συνεργάτη τον Σίλα και τον Λουκά μετά από το όραμα στην Τρωάδα έρχεται στους Φιλίππους όπου ιδρύει την Εκκλησία και βαπτίζει την πρώτη γυναίκα, την Λυδία.

Ο Απόστολος Παύλος, γενόμενος σκεύος εκλογής περιήλθε την οικουμένη και κατέληξε στην Ρώμη όπου εκεί τελείωσε την ζωή του, αποκεφαλισθείς από τον Νέρωνα για την ομολογία του Χριστού.

Λέγουν δε ότι από την τομή του λαιμού του έτρεξε αίμα μαζί και γάλα.

«Ήταν δε ο μακάριος Παύλος κατά τον χαρακτήρα του σώματος φαλακρός την κεφαλήν, είχε τα όμματα χαροποιά και τας όφρυς κάτω νευούσας, το γένειον επιχαρίτως κατεβασμένον, την ρίνα κυρτήν και αρμόζουσαν εις όλο το πρόσωπόν του, ήτο εστολισμένος με μαύρας ομού και λευκάς τρίχας, ήτο κυρτός εις το σώμα, εύωστος, συνεσταλμένος κατά τα ήθη και φρόνιμος, πλήρης θείων χαρισμάτων».

Τιμάται από την Εκκλησία μαζί με τον Απόστολο Πέτρο την 29η Ιουνίου.