Ο Αββάς Θεόδωρος της Φέρμης είπεν: "Όποιος άνθρωπος αντιληφθή την γλυκύτητα του κελλίου του, πτος αυτό διαρκώς καταφεύγει. Το κάμνει δε αυτό, όχι διότι μισεί τον πλησίον ή τον περιφρονεί, αλλά διότι επιθυμεί να απολαμβάνη την ηδονήν της ησυχίας του κελλίου".

(Ευεργετινός, τόμος Δ', Υπόθεσις Ε', 6, 104).

Διαβάστε ακόμη:

"Ο χρόνος της ζωής μας..." (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

"Έχε κυριαρχία στη γλώασα σου..." (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

"Για όσους λειτουργούν χωρίς μέτρο..." ... - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

"Όταν αγαπάς τον Θεό" (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

"Για να αποκτήσει η καρδία τον Ιησού" (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

Η αρετή της διακρίσεως (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

"Περί απλότητος" (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

Καμία αρετή ανώτερη απ᾿ αυτήν... (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

"Ύψωνε τα χέρια του προσευχόμενος" (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)