Οι παλαιοί Γέροντες έλεγον προς τους νεωτέρους:

- Ποτέ δεν πρέπει να  παραχωρούμεν εις τους λογισμούς θέσεις μέσα εις το οχυρόν της ψυχής μας, δια να παραμείνουν εις αυτό, έστω και επ᾿ ολίγον.

Άλλοτε πάλι είπον:

- Εις οιονδήποτε λογισμόν, που ανεβαίνει εις την διάνοιάν σου, να λέγης: "Στάσου! Είσαι δικός μας ή προέρχεσαι από το στρατόπεδον του εχθρού;" Και ο λογισμός, εξεταζόμενος μετά προσοχής, οπωσδήποτε θα φανερώση την προέλευσόν του".

(Ευεργετινός, τόμος Δ', Υπόθεσις στ', 9, 140)

 

Δείτε ακόμη:

"Η γλυκύτητα του κελλίου σου..." (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

"Ο χρόνος της ζωής μας..." (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

"Έχε κυριαρχία στη γλώασα σου..." (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

"Για όσους λειτουργούν χωρίς μέτρο..." ... - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

"Όταν αγαπάς τον Θεό" (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

"Για να αποκτήσει η καρδία τον Ιησού" (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

Η αρετή της διακρίσεως (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

"Περί απλότητος" (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

Καμία αρετή ανώτερη απ᾿ αυτήν... (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)

"Ύψωνε τα χέρια του προσευχόμενος" (Γεροντικό) - Κιβωτός της Ορθοδοξίας (ikivotos.gr)